• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

Divadelné predstavenie s týmto  názvom nám prišli  na  záver  školského roka zahrať žiačky 7.ročníka ZŠ Sídlisko II. Žiačky sa  našim deťom predstavili už známou  rozprávkou v rámci svojej  dobrovoľníckej činnosti za čo im ďakujeme. Réžiu a naštudovanie rozprávky si  zobrala na starosť   naša  bývalá  škôlkarka A. Maťašová.

 

 

 

 

 

Celý článok...


Do našej školskej záhrady priletelo dnes veľa pestrofarebných malých motýlikov- 2-4 ročných detičiek z najmladších tried.
Prostredníctvom zaujímavých aktivít si deti upevňovali a poznávali rôzne farby, hľadali farebné kvietky, priraďovali farby kvetom, stavali farebné komíny z kociek, vykladali farebné krídla motýlikov z plastových vrchnákov...
Všetky motýliky si na záver zatancovali „ Farbičkový tanec“ a za svoju snahu a šikovnosť boli odmenené sladkým medovníkovým motýlikom.


 

Celý článok...

Dňa 15.6.2018 sa deti z triedy 5-6 ročných detí ( veveričiek) zúčastnili zdravotnej olympiády v materskej škole Juh s názvom: ,,Malý zdravotník“, ktorú organizovali Mesto Vranov n.T, Kabinet pre predprimárne vzdelávania a CVČ. Po slávnostnom otvorení , sa deti presúvali po jednotlivých stanovištiach, na ktorých plnili pripravené úlohy s názvami: Čo je správne a čo nie, Zdravé a nezdravé potraviny, Ranený kamarát, Zavolaj pomoc, Kostra a orgány a  Ako sa poskytuje umelé dýchanie. Po správnom splnení jednotlivej úlohy dostali do svojho zošita na každom stanovišti pečiatku . Úlohou každého družstva, bolo dosiahnuť všetkých 6 pečiatok, zo 6 stanovíšť. Na záver po slávnostnom ukončení akcie, boli deti odmenené diplomom pre MŠ, maľovankou, sladkou odmenou a loptou.
 


 

Celý článok...

Jar
Leto
Jeseň
Zima